Συνεδριάσεις Συμβουλίων/Επιτροπών

Δημοτικό Συμβούλιο - Πρόσκληση - 22/03/2017

Εικόνα news_admin

Share: 

Ημερομηνία: 

Τετάρτη, 22 Μάρτιος, 2017 - 18:30

Είδος Επιτροπής: 

Αριθμός Πρακτικού: 

4

Κατηγορία Εγγράφου: 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου»

     (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου,  στις 22 Μαρτίου 2017,  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18.30 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

 

                                                                               Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

                                                                                                 Πλατανιάς Ιωάννης

 

 

 

 

 

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 22-3-2017 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2.569/17-3-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

  1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μώλου Αγίου Κων/νου

 

  1. Ορισμός  εκπροσώπων του Δήμου Μώλου Αγίου Κων/νου στην ΠΕΔ για την κατάρτιση και τήρηση  μητρώου προσώπων που θα συγκροτούν  τις επιτροπές διαγωνισμού των έργων

 

  1. Ανάκληση της αριθμ. 18/230/2016 προηγούμενης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου -Έγκριση σχεδίου   δανειστικού συμβολαίου για τοκοχρεωλυτικό  δάνειο για αναχρηματοδότηση  συναφθέντων δανείων με το Τ.Π. και δανείων σύμφωνα με  το άρθρο 81 παρ. 1 και 2 του Ν. 4316/2014

 

  1. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων – Αναμόρφωση και τροποποίηση του προϋπολογισμού , του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης και του Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2017

 

  1. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων 4ου τριμήνου  έτους 2016

 

  1. Έγκριση δεκτικών κωδικών για εντάλματα προπληρωμής του Δήμου Μώλου Αγίου Κων/νου, κατά το οικονομικό έτος 2017

 

  1. 1η Κατανομή ειδικευμένων πιστώσεων Σ.Α.Τ.Α. σε δαπάνες , έργα , μελέτες , του οικονομικού έτους 2017

 

  1. Κατανομή 1ης δόσης της τακτικής επιχορήγησης έτους 2017 στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μώλου Αγίου Κων/νου

 

  1. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης  για δαπάνες εορτασμού της 25ης Μαρτίου

 

10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συνδρομή έτους 2017 του Δήμου στην ιστοσελίδα ΔήμοςΝΕΤ

 

11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση  πίστωσης για την ετήσια συνδρομή υπέρ  του προγράμματος «ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ»

 

12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εισφορά τους 2017 υπέρ του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων Προαγωγής Υγείας (Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.)

 

13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εισφορά έτους 2017 υπέρ Δικτύου Ε.Ο.Ε.Σ. – Αμφικτιονία Αδελφοποιημένων Πόλεων και Περιοχών  της Μεσογείου

 

14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εισφορά έτους 2017 υπέρ ΔΙΑΜ

 

15. Εξέταση αίτησης Μπαλτά Χρήστου με θέμα «Σήμανση  για τη διάβαση ΑΜΕΑ»

 

16. Εφαρμογή προγράμματος δακοκτονίας  έτους 2017

 

17. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ασφαλτόστρωση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Αγίου  Κων/νου»

 

      Οι φάκελοι των θεμάτων  θα βρίσκονται στο γραφείο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Πλατανιά Ιωάννη, προς ενημέρωση των Συμβούλων

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Μώλου - Αγίου Κωνσταντίνου (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22350 22300Τ.Κ.: 35008Email: kvourla@hol.gr