Χρήσιμα Τηλέφωνα

Υπηρεσία/Τμήμα Διεύθυνση Τηλέφωνο Υπεύθυνος
ΔΗΜΑΡΧΟΣ


Τμήμα Γραφείου Δημάρχου


Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου Καμένα Βούρλα 22350-22300
Γραφείο Τύπου


Γραφείο Ειδικών Συμβούλων και Συνεργατών


Γραφείο Πολιτικής Προστασίας


Γραφείο Προγραμματισμού-Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων


Γραφείο Καταναλωτή


ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ


Γραφείο Νομικών Συμβούλων


    
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών


Γραφείο Προσωπικού


Γραφείο Πρωτοκόλλου Διεκπεραίωσης Αρχείου -Κλητήρων


Γραφείο Δημοτικών Διαμερισμάτων


Γραφείο Δημ. Συμβουλίου και Επιτροπών


Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης


Γραφείο Δημοτολογίου-Ιθαγένειας


Γραφείο Εκλογικών Θεμάτων- Εκλογικών Καταλόγων


Γραφείο Μητρώων Αρρένων-Στρατολογίας


Γραφείο Ληξιαρχείου-Πολιτικών Γάμων


Γραφείο Αλλοδαπών και Μετανάστευσης


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ


Τμήμα Εξόδων


Γραφείο Ταμείου


Γραφείο Λογιστηρίου


Γραφείο Προμηθειών - Διαχείρησης Υλικού - Αποθήκης


Γραφείο Διπλογραφικού Συστήματος


Τμήμα Εσόδων


Γραφείο Δημοτικής Περιουσίας και Εισφορών


Τμήμα Αδειών Καταστημάτων-Θεαμάτων


Γραφείο Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος


Γραφείο Λαϊκών Αγορών


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ


Τμήμα Επικοινωνίας με τους Πολίτες


Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ


Τμήμα Καθαριότητας


Γραφείο Καθαρισμού Οδών κα Κοινοχρήστων Χώρων


Γραφείο Προγραμματισμού και Δρομολογίων Απορριματοφόρων Αυτοκινήτων


Γραφείο Αποκομιδής Απορριμάτων-Ανακύκλωσης


Γραφείο Κίνησης & Συντήρησης Οχημάτων


Γραφείο Αποθήκης


Τμήμα Πρασίνου


Γραφείο Κηποτεχνίας, Φύτευσης, Συντήρησης Πρασίνου


Τμήμα Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης


Γραφείο Γεωργικής και Δασικής Ανάπτυξης και 'Αρδευσης


Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Μώλου - Αγίου Κωνσταντίνου (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22350 22300Τ.Κ.: 35008Email: kvourla@hol.gr