Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 23 ώρες 27 λεπτά

«Επιμήκυνση των χρονικών ορίων λόγω αναστολής απασχόλησης των ωφελουμένων που έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις του τομέα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας ,Έρευνας και Θρησκευμάτων ,στα πλαίσια του προγράμματος «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...

Τετ, 28/06/2017 - 16:30
Θέμα: «Επιμήκυνση των χρονικών ορίων λόγω αναστολής απασχόλησης των ωφελουμένων που έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις του τομέα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας ,Έρευνας και Θρησκευμάτων ,στα πλαίσια του προγράμματος «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ),ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ 24.251 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ημ/νια: 28/06/2017 15:15:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Μ10ΩΚ1-ΔΓ4

Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού»

Τετ, 28/06/2017 - 16:30
Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού»
Ημ/νια: 28/06/2017 14:06:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 73Θ4ΩΚ1-ΘΛ1

ΜΙΣΘΩΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΔΚ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ

Τετ, 28/06/2017 - 16:30
Θέμα: ΜΙΣΘΩΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΔΚ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ
Ημ/νια: 28/06/2017 13:47:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 7ΝΞ7ΩΚ1-ΤΟΤ

Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης – άρδευσης- αποχέτευσης Δ.Ε. Καμένων Βούρλων

Τετ, 28/06/2017 - 16:30
Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης – άρδευσης- αποχέτευσης Δ.Ε. Καμένων Βούρλων
Ημ/νια: 28/06/2017 13:19:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΩΙΨΓΩΚ1-ΖΕΦ

Ψήφιση πίστωσης για την παρακολούθηση συναγερμού όρχου για το διάστημα 1/7 έως 31/12/2017

Τετ, 28/06/2017 - 16:30
Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για την παρακολούθηση συναγερμού όρχου για το διάστημα 1/7 έως 31/12/2017
Ημ/νια: 28/06/2017 12:10:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 782ΞΩΚ1-Ν7Β

Ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή Ορκωτών Λογιστών για έλεγχο της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016

Τετ, 28/06/2017 - 16:30
Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή Ορκωτών Λογιστών για έλεγχο της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016
Ημ/νια: 28/06/2017 10:59:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΑΩΣΩΚ1-87Λ

Ψήφιση πίστωσης για τη δημοσίευση κανονισμού λειτουργίας για το παζάρι Αγίου Κων/νου

Τετ, 28/06/2017 - 16:30
Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για τη δημοσίευση κανονισμού λειτουργίας για το παζάρι Αγίου Κων/νου
Ημ/νια: 28/06/2017 10:25:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Β5ΔΩΚ1-ΒΜΞ

Ψήφιση πίστωσης για τη δημοσίευση προκήρυξης για διαγωνισμό συντήρησης Η/Υ και δικτύων

Τετ, 28/06/2017 - 16:30
Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για τη δημοσίευση προκήρυξης για διαγωνισμό συντήρησης Η/Υ και δικτύων
Ημ/νια: 28/06/2017 09:14:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΩΘΣΙΩΚ1-ΟΑΓ

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΟΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΑΠΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ

Τετ, 28/06/2017 - 16:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΟΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΑΠΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ
Ημ/νια: 28/06/2017 09:05:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖΟΔΩΚ1-ΟΙΝ

Ψήφιση πίστωσης για τη δημοσίευση προκήρυξης για διαγωνισμό προμήθειας εφαρμογών λογισμικού και αναλωσίμων Η/Υ

Τετ, 28/06/2017 - 16:30
Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για τη δημοσίευση προκήρυξης για διαγωνισμό προμήθειας εφαρμογών λογισμικού και αναλωσίμων Η/Υ
Ημ/νια: 28/06/2017 08:58:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 7ΛΧΔΩΚ1-8ΩΟ

Ψήφιση πίστωσης για εξόφληση δαπάνης παράθεσης γεύματος για τον εορτασμό Αγίου Κων/νου και Ελένης το 2011

Τρί, 27/06/2017 - 16:30
Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για εξόφληση δαπάνης παράθεσης γεύματος για τον εορτασμό Αγίου Κων/νου και Ελένης το 2011
Ημ/νια: 27/06/2017 14:34:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ω8Ξ1ΩΚ1-ΡΓΦ

Ψήφιση πίστωσης για εξόφληση παροχής γνωμοδότησης και διερεύνησης των συμβάσεων που αφορούν την έκταση του ΕΟΤ στα Καμένα Βούρλα

Τρί, 27/06/2017 - 16:30
Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για εξόφληση παροχής γνωμοδότησης και διερεύνησης των συμβάσεων που αφορούν την έκταση του ΕΟΤ στα Καμένα Βούρλα
Ημ/νια: 27/06/2017 13:51:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 7ΤΗΥΩΚ1-ΧΚΑ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

Τρί, 27/06/2017 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 27/06/2017 13:51:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ4Γ0ΩΚ1-4ΧΗ

ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑΤΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΩΣ 30/5/2017

Τρί, 27/06/2017 - 16:30
Θέμα: ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑΤΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΩΣ 30/5/2017
Ημ/νια: 27/06/2017 13:48:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΩΚ68ΩΚ1-69Σ

Εξόφληση φόρου εισοδήματος Οικονομικού έτους 2017

Τρί, 27/06/2017 - 16:30
Θέμα: Εξόφληση φόρου εισοδήματος Οικονομικού έτους 2017
Ημ/νια: 27/06/2017 13:19:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 60Ο2ΩΚ1-Λ4Ω

Εξόφληση δόσης Ιουνίου 2017 από ρύθμιση στο ΙΚΑ

Τρί, 27/06/2017 - 16:30
Θέμα: Εξόφληση δόσης Ιουνίου 2017 από ρύθμιση στο ΙΚΑ
Ημ/νια: 27/06/2017 13:12:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΦΣΛΩΚ1-ΦΥ4

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΜΠΡΕΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ

Τρί, 27/06/2017 - 16:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΜΠΡΕΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ
Ημ/νια: 27/06/2017 13:10:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 60Ψ3ΩΚ1-763

Εξόφληση δόσης Ιουνίου 2017 από ρύθμιση Ν.4321/2015 70% έκπτωση 30 δόσεις

Τρί, 27/06/2017 - 16:30
Θέμα: Εξόφληση δόσης Ιουνίου 2017 από ρύθμιση Ν.4321/2015 70% έκπτωση 30 δόσεις
Ημ/νια: 27/06/2017 12:55:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΣΧΩΚ1-71Φ

Ψήφιση πίστωσης για εξόφληση παροχής εκδίκασης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς της υπόθεσης της Κοντοχρήστου Ελένης

Τρί, 27/06/2017 - 16:30
Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για εξόφληση παροχής εκδίκασης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς της υπόθεσης της Κοντοχρήστου Ελένης
Ημ/νια: 27/06/2017 12:55:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΩΨΝΜΩΚ1-Μ7Ξ

Ψήφιση πίστωσης για εξόφληση παροχής εκδίκασης ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας της υπόθεσης της Φρόσως Σιρδάρη

Τρί, 27/06/2017 - 16:30
Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για εξόφληση παροχής εκδίκασης ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας της υπόθεσης της Φρόσως Σιρδάρη
Ημ/νια: 27/06/2017 12:00:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 7ΙΑ1ΩΚ1-ΙΘ1

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Μώλου - Αγίου Κωνσταντίνου (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22350 22300Τ.Κ.: 35008Email: kvourla@hol.gr